WebInfo servis NLB Banke

Banja Luka, 18.06.2024

Unesite korisničko ime i lozinku

Ovaj servis je besplatan
Korisničko ime:
Lozinka:

Obavještenje za Deponente NLB Banke a.d. Banja Luka

Poštovani,

Obavještavamo Vas da su sve banke, u skladu sa Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o bankama Republike Srpske(Sl.glasnik Republike Srpske broj 116 od 23.11.2011.godine), obavezne ubuduće obavještavati svoje deponente o svim izmjenama kamatnih stopa i novim rokovima automatskog oročenja.

Navedena obavještenja, NLB Banka ad Banja Luka će svojim deponentima dostavljati najkasnije 7 dana prije svakog automatskog produženja oročenja..

NLB Banka a.d. Banja Luka